Om Medicue®

Vi tilrettelegger
for økt pasient-medvirkning

Vi ønsker å skape et bedre helsevesen med økt pasientmedvirkning

Vi forener medisinsk ekspertise med teknologisk intelligens for å optimalisere kommunikasjonen mellom pasient og behandler.
Kvinnelig behandler som smiler varmt til mannlig pasient
Abstrakt bakgrunnsmønster basert på logo

Optimalisering av kommunikasjon

Medicue er et helse- teknologiselskap som har spesialisert seg innen pasientkommunikasjon og pasientinvolvering i diagnostikk, behandling og oppfølging.
Les mer
Mann som trykker på telefon
Sjekkboks som er avhuket
Raskere og mer presis diagnostisering
Sjekkboks som er avhuket
Mer effektive konsultasjoner
Sjekkboks som er avhuket
Økt pasientsikkerhet
Sjekkboks som er avhuket
Bedre pasientopplevelse
Abstrakt bilde med stjernehimmel i blågrønne farger
Viktig verktøy i fremtidens helsevesen

I samarbeid med de beste fagpersoner, eksperter i medisinsk kommunikasjon og teknologiske utviklere lager vi smart teknologi som vil være et viktig verktøy i fremtidens helsevesen.

Vår digitale platform er tilrettelagt for forskning og internt kvalitetsarbeid i den enkelte klinikk. Vi tilrettelegger også for overordnet faglig styring og oppfølging.

Selskapets grunnleggere

Sort/hvbitt portrett av Jon Olav Gjengstø Hunderi på blågrønn bakgrunn

Jon Olav Gjengstø Hunderi

Dr. Hunderi er lege, spesialist i barnesykdommer og har doktorgrad (PhD) fra Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.
Dr. Hunderi jobber som overlege innen lunge- og allergiske sykdommer ved Barneavdelingen, Sykehuset Østfold og ved Geilomo barnesykehus, Oslo universitetssykehus. Han er også seksjonsoverlege for barnepoliklinikken ved Sykehuset Østfold.

Dr. Hunderi har vært styreleder i Norsk Forening for Allergologi og Immunpatologi (NFAI) (2018- 2021) og er medisinsk konsulent ved dr. FÜRST medisinske laboratorier.

Eivind Andre Larsen

Larsen har en Bachelor of Computer Science (BSc.) sammen med en Master of Business Administration (MBA) grad.
Larsen er utdannet dataingeniør med spesialisering innen intelligent programvare, og har også en mastergrad innen Business Administration (MBA). Larsen har mer enn 20 års erfaring i å utvikle og markedsføre programvareløsninger i et globalt marked, og har solid erfaring fra ulike aspekter innenfor programvareutvikling: fra programmering og direktør for utviklingsavdelingen til COO, CEO og styrearbeid.

Larsen startet som gründer i 2007 da han var med å starte Synergy SKY, og har der bidratt sterkt til å bygge en organisasjon med en imponerende vekst, mange internasjonale kunder (inkludert titalls Fortune 500-virksomheter), PR og omtale i nasjonale og internasjonale medier og fornøyde medarbeidere.
Sort/hvbitt portrett av Eivind Andre Larsen på blågrønn bakgrunn
En gruppe mennesker med faglig kompetanse i diskusjon rundt et bord
Bred faglig ekspertise

Selskapets grunnleggere sikrer i samarbeid med Medicue sitt utviklingsteam og faglig ekspertise i Medical advisory boards at Medicue leverer løsninger med den høyeste teknologiske og medisinske standard.

Sitat tegn

Vi utvikler fremtidens helsetjenester i samarbeid med Innovasjon Norge

Logo for Innovasjon Norge